OŚRODEK SZKOLENIA PSÓW REKOMENDOWANY PRZEZ ZWIĄZEK KYNOLOGICZNY W POLSCE O/WARSZAWA

  Posłuszeństwo zaawansowane

 Kurs ma na celu stałe doskonalenie posłuszeństwa psa bez konieczności podchodzenia do egzaminów. Zajęcia odbywają się w grupach od 4 do 7 psów.


Program kursu (modyfikowany wg potrzeb grupy):

- Praca nad emocjami psa i nad zwiększeniem jego samokontroli;

- Wprowadzenie pracy bez smyczy;

- Komendy: stój, siad, waruj w ruchu;

- Zostawanie w określonej pozycji podczas nieobecności przewodnika;

- Wprowadzenie innych metod nagradzania;

- Aport koziołkiem;

- Noszenie różnych przedmiotów;

- Rozpoznawanie własnego przedmiotu spośród różnych;

- Nauka sztuczek.


Spotkania odbywają się w soboty i niedziele w godz. 13.30 - 15.30

10 spotkań / 120 minut / cena 550 zł